C asean Business Groove: Behind the Restro Success

Date : 23 Nov 2016

C asean Business Groove ขอเสนอหัวข้อ "Behind the Restro Success"

โดยในครั้งนี้ เราได้รับเกียรจิจากแขกรับเชิญของเรา คุณกุลวัชร ภูรชิยวโรดม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด หรือร้านอาหาร ChouNan ผู้ก่อตั้งร้านอาหารจานด่วนสไตล์ญี่ปุ่น ChouNan ธุรกิจร้านอาหารชื่อดัง ซึ่งปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 11 สาขาทั่วประเทศ

ซึ่งจะมาแบ่งปันประสบการณ์และให้คำแนะนำในการบริหารธุรกิจร้านอาหาร และให้คำชี้แนะในเรื่องของแนวทางในการบริหารธุรกิจร้านอาหาร และการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!

ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 16:00 - 18:00 น. ณ C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์

โดยมีกำหนดการดังนี้:
15:30-16:00 น. ลงทะเบียน
16:00-17:30 น. ให้คำปรึกษาและแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจร้านอาหาร
17:30-18:00 น. ถาม-ตอบ

เพื่อให้เนื้อหาการสัมมนาตอบโจทย์ของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง สามารถส่งคำถามล่วงหน้าหรือบอกเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการธุรกิจร้านอาหาร พร้อมกับลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/NnVfs6xFgF3vrmDi2 

Collaborate for the Better